Door Esther Barfoot

Een doe-het-zelf krant voor maatschappelijke innovatie, burgerinitiatieven en stedelijke creativiteit. Dat is Leidse Stijl #2, de jaarkrant die op 18 december voor de tweede maal uitkwam en waarvan Eric Went en ik de hoofdredactie doen. Maar wat bedoelen we daarmee?

Rokende puinhopen Leidse Stijl is vernoemd naar maandblad De Stijl, in Leiden ontstaan op de rokende puinhopen van de Eerste Wereldoorlog. Het maandblad en de bijbehorende kunststroming, opgericht door Theo van Doesburg, wilde ‘een algemeene taal’ spreken. Er was een nieuwe verhouding tot de samenleving nodig, waarbij eerzuchtige individualiteit zich moest opofferen. Blader hier door de Leidse Stijl 2013.

 

Ook nu staat de samenleving onder druk. We bevinden ons in een meervoudige crisis (economisch, ecologisch) met dikwijls een morele component. Leidse Stijl trekt de stad in en bericht over burgerinitiatieven en samenwerkingsverbanden die niet voor niets nú ontstaan. Met de krant willen we stimuleren dat professionals, ondernemers, wetenschappers, creatievelingen, burgers, boeren en buitenlui elkaar vinden en vernieuwen. Zodat Leiden straks kan terugkijken op het begin van de Leidse Lente.

 

LS-8-9_kleinerVerborgen kwaliteiten Leidse Stijl maakt zichtbaar welke ‘verborgen kwaliteiten’ er in Leiden huizen, zodat daardoor het collectieve stedelijke zelfbewustzijn groeit en de aantrekkingskracht voor buitenstaanders en talentvolle ingezetenen toeneemt. Maar de jaarkrant doet meer. Door interdisciplinaire verbindingen tussen ‘makers van de stad’ (kunstenaars, studenten, wetenschappers en ondernemers) tot stand te brengen en op het oog onwaarschijnlijke ontmoetingen te arrangeren, draagt Leidse Stijl bij aan creativiteit en innovatie.

 

LS-46-47_kleiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantgardistisch Maar ook laat Leidse Stijl zien hoe creativiteit werkt en hoe creativiteit eruit ziet op de werkvloer. We proberen de succesfactoren voor innovatie en ontwikkeling te determineren. Waarom is die ene doorbraak er gekomen? Daarnaast is de ontwikkeling van Leiden als spannende, dynamische stad is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Deze ontwikkeling kent ook zijn zwakke plekken, uitdagingen en problemen. In Leidse Stijl benoemen we ze en discussiëren we erover maar nooit zonder een mogelijke oplossing of hint van een oplossing te bieden. En Leidse Stijl kijkt over de grenzen. Waar in de wereld vindt avantgardistische stadsontwikkeling plaats, waar Leiden van zou kunnen leren? Dit alles met als doel de stad meer uit te dagen en de lezer te inspireren om bewust of onbewust nieuwe wegen te bewandelen, de creatieve interactie met stadgenoten aan te gaan, op zoek naar crossovers, serendipiteit, innovatie en ontwikkeling.

 

LS-12-13_kleiner

Graffiti Op verzoek van Leidse Stijl ontwierp Peter Krouwel van Streetlife (ontwerper van het meubilair in het Olympisch Park in Londen) innovatief straatmeubilair voor de ooit chique, nu armetierige Breestraat. Ging Myra Albersen op zoek naar haar oude graffitimaatjes die ooit onderdeel waren van de succesvolle graffitistroming De Leidse School en nu succesvolle kunstenaars, reclamemensen en ondernemers blijken te zijn. Interviewden studenten wetenschappers over de benodigde creativiteit in de wetenschap. Schreef rapper Rivelino Rigters een rap gebaseerd op de ervaringen van Leidse ondernemers. En kookte chef Mascha Smit een lustopwekkende maaltijd naar aanleiding van Leids onderzoek naar afrodisiaca. Ook tipten de huidige kleurmakers van Leiden aanstormend talent.

 

LS-54-55_kleiner

Laboratorium Leidse Stijl is een laboratorium op zich. Studenten van de vakgroep Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden mogen hun eerste stage bij ons lopen. Ervaren schrijvers verleggen hun grenzen, nieuwe krijgen een kans. Leidse Stijl heeft een oplage van 15.000 exemplaren en is gratis verkrijgbaar op meer dan dertig plekken in Leiden, zoals musea, theaters, onderdelen van de universiteit en het Stadhuis. Leidse Stijl is mogelijk gemaakt dankzij subsidies van het Cultuurfonds en Leiden Marketing.

 

LS-44-45_kleiner

Een groeiende groep Leidenaren wil grenzen verleggen met verrassende kunst, vernieuwende wetenschap en nieuwe markten voor ondernemers. Liever nog: een combinatie van dit alles. Met hen wil Leidse Stijl grensverleggend zijn.

 

LS-48-49_kleiner

LS-52-53_kleiner