Door Esther Barfoot

Activistische communicatie helpt veranderingsgezinde bewegingen in organisaties, bedrijven, steden en regio’s de stappen naar hun alternatieve toekomst te ontdekken, deelnemers en fans te werven, de olievlek te verspreiden en hun impact te vergroten.

De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker dat bijna geen enkele maatschappelijke taak of bedrijfstak op de oude manier kan doorgaan. Maar wat de nieuwe manieren zijn, is ook niet altijd duidelijk. Vandaar dat er allerlei bewegingen ontstaan (bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid of empowerment) in organisaties, bedrijven, bedrijfstakken, steden en regio’s. Deze bewegingen vragen om een andere communicatie dan de traditionele interne of externe communicatie.

 

Een communicatie die gericht is op wat wíl veranderen, niet dicteert wat moet veranderen. Want dat werkt toch niet. Het is ook geen alwetende communicatie, die alle antwoorden heeft, maar een co-creatieve communicatie die de toekomst samen met de deelnemers wil ontdekken. Want we hebben niet alle antwoorden. Ook is het een communicatie die het intuïtieve weten aanspreekt, door gebruik te maken van tal van creatieve en experimentele vormen. Want je kunt nog zo goed wéten dat het anders moet. Anders doén is iets heel anders.

 

Ik (Esther Barfoot) noem dit activistische communicatie. Deze ziet er altijd anders uit – al naar gelang wat nodig is. Onderaan deze pagina en hier vind je allerlei voorbeelden. Hieronder nog eens in het kort wat activistische communicatie doet en welke kenmerken deze communicatie heeft.

 

Wat doet activistische communicatie?

 • Verhalen vangen,
 • Woorden geven aan nog ongrijpbare begrippen,
 • De onderstroom aan het woord laten,
 • Waardevolle ideeën verspreiden,
 • De dialoog op gang houden,
 • De gedroomde toekomst wakker kussen.

Maar wat onderscheidt activistische communicatie (verder) nog van de klassieke interne en externe communicatie? Dat zijn de volgende acht eigenschappen:

 • Zoals ik hierboven zei, activistische communicatie is gericht op wat wíl gebeuren, niet op wat moet gebeuren.
 • Activistische communicatie acteert niet vanuit de bestaande ordening, maar staat tussen de vernieuwers. Het is de communicatie van de onderstroom.
 • Het is geen alwetende communicatie, die visie, missie en kernwaarden predikt of alle antwoorden heeft, maar de toekomst samen met de deelnemers wil ontdekken.
 • Het is communicatie vanuit het bewustzijn dat iedereen een persoonlijke reis maakt, maar in goed gezelschap.
 • Denken én doen. Alle deelnemers denken mee, alle deelnemers doen mee. In gelijkwaardigheid.
 • Het is een communicatie die het intuïtieve weten aanspreekt. Rationeel kunnen we nog zo goed weten dat het anders moet, daadwerkelijk tot actie komen, blijkt andere koek. Activistische communicatie maakt daarvoor gebruik van een grote verscheidenheid aan artistieke concepten.
 • Activistische communicatie experimenteert er lustig op los.

Voorbeelden van activistische communicatie:

Al deze voorbeelden zijn slechts een onderdeel van de uiteenlopende activistische communicatieconcepten die ik voor de betreffende bewegingen heb ontwikkeld. De gehele concepten vind je hier.


 

Verhalenmachines voor De Hark Voorbij, Nationale Politie (2016):

 


 

 

Activistische posterworkshop WE Programme, Tchibo (2018):

 


 

Woeste wandelroutes voor Water Sensitive Rotterdam (2018):

 


Illustratie: Bier en Brood

 

WSR-Café voor Water Sensitive Rotterdam (2018):

 


Fotografie: Jan de Groen

 

The Courage Challenge voor Berlin Change Days (2018):

 


Fotografie: Esther Barfoot