Door Esther Barfoot

Nog maar een paar jaar geleden was het ondenkbaar dat bladenmakers zonder geld en zonder reputatie een magazine zouden kunnen beginnen. Door crowdfunding wordt dit steeds gewoner.

Alleen al op Kickstarter.com werden in 2012 125 papieren magazines, e-zines, iPad-mags en webmagazines succesvol gefinancierd. Dit jaar [2013, red] zijn het er tot half september alweer 71. In dit artikel analyseer ik de cijfers achter de gecrowdfunde magazines.

 

Een korte definitie van crowdfunding Crowdfunding betekent dat je een project hebt (maatschappelijk, cultureel, of anderszins), waarvoor je geld nodig hebt. Omdat het waarschijnlijk lastig wordt één grote financier te vinden, wil je het door een grote groep mensen laten financieren. Dit kan op tal van manieren; bijvoorbeeld via een traditioneel fundraisinggala. Of op een van de talloze crowdfundingwebsites, deze manier begint steeds gebruikelijker te worden.

 

De Amerikaanse website Kickstarter.com is een van de meest bekende en grootste crowdfundingsites. Op zo’n website presenteer je je plan aan de hand van een korte video en een soort pitch en stelt een bedrag vast dat je wilt vergaren en in welke periode je dit wilt realiseren. En dan kan iedereen die daarin geïnteresseerd is een financiële bijdrage kan doen. Meestal is de afspraak daarbij ‘all or nothing’. Als het niet lukt om het hele bedrag in de vastgestelde periode bij elkaar te krijgen, betaalt niemand mee.

 

Crowdfundingcijfers Voor de cijfers beperk ik me tot Kickstarter.com. Ik realiseer me dat dit wat eenzijdig is, maar, zoals ik al zei, het is een van de grootste en meest bekende crowdfundingsites. Bovendien rubriceert Kicksttarter, meer dan de anderen crowdfundingwebsites, magazines (papier en digitaal) duidelijk onder de noemer ‘periodicals’.

  • Van de 71 magazines die in 2013 succesvol zijn gefinancierd, zijn 57 papieren magazines, 14 webmagazines, e-zines en iPad magazines.
  • Het totale bedrag dat tot nu toe in 2013 voor magazines is opgehaald is: 963.630 dollar.
  • Het kan soms gaan over echte grote bedragen. De klapper dit jaar was 297.107 dollar voor het omzetten van tientallen jaren Cinefex Magazine in een database van special effects in films, bestemd voor de iPad.
  • Het gemiddelde bedrag dat wordt opgehaald dit jaar voor een magazine is 13.600 dollar.
  • Bijna altijd wordt er meer dan 100% opgehaald. Slechts in drie van de 71 gevallen, werd er ‘maar’ 100% opgehaald. In 1 geval werd er zelfs 363% van het gevraagde bedrag opgehaald (al was dit in totaal niet meer dan 2365 dollar).

Kickstarter is een Amerikaanse website; je hebt er ook een Amerikaanse bankrekening voor nodig. Verreweg de meeste projecten op Kickstarter komen dan ook uit de VS. Maar ik vond ook 7 magazineprojecten  van buiten de VS: waaronder 3x uit de UK, 1 x uit België, waarover ik elders vertel, 1x uit India, 1 x Nicaragua en 1 x Nieuw-Zeeland.

 

Wat interessant is: je ziet dat sommige projecten behoorlijk duurzaam zijn. Je zou denken dat crowdfunding behoorlijk eenmalig is. Dat mensen geld doneren, omdat ze nieuwsgierig zijn of je een warm hart toedragen. Maar het crwodfunden kan een stuk strutureler zijn dan dat. Van de 71 projecten haalden er:

  • 5 geld op voor een tweede nummer
  • 5 voor een derde tot tiende nummer
  • 3 voor een tiende nummer en verder (waarvan eentje 15.344 dollar ophaalde)

En hoeveel zijn er mislukt? Een belangrijke vraag, maar wat lastiger na te gaan, want Kickstarter heeft geen pagina ‘Mislukte projecten’. Dus wat ik heb gedaan: ik heb gekeken naar de huidige, lopende projecten. Van de 23 magazines die op dit moment worden gecrowdfund, hebben er 4 nog niets opgehaald en 5 minder dan 10%. De langste van deze minder succesvolle projecten heeft nog 54 dagen de tijd. Dan kan er dus nog van alles gebeuren. De kortste had nog maar 6 dagen en slechts 1% opgehaald. Dan wordt het wel moeilijk.

 

Dus (en dit is echt statistiek van de koude grond) iets minder dan 20% heeft nog niets opgehaald, nog eens 20% heel weinig. Dus bij zo’n 40% van deze 23 is het goed mogelijk dat ze het niet halen. Ik heb geen idee of dit een kloppende indicatie is van het gemiddelde aantal mislukkingen. Daar zou meer onderzoek naar moeten worden gedaan. Maar het is een indicatie.

 

Niet meer voor de happy few Ondanks deze mislukkingen, kun je wel stellen: een blad in de markt zetten, is niet meer voorbehouden aan de happy few. Het belangrijkste struikelblok uit het verleden, het vinden van een grote financier, is weggenomen door de mogelijkheid van crowdfunding.

 

Dit artikel is een bewerking van (een onderdeel van) de presentatie die ik op dinsdag 24 september gaf op What’s Next 7 ‘Al het goede dat de crisis ons heeft gebracht’.

 

Lees ook over deze twee voorbeelden van gecrowdfundde bladen; eveneens uit deze presentatie.